Solar - Kolektory słoneczne


Kolektory słoneczne
Aquasystemy


AquaSystemy - układy solar wykorzystujące wodę jako nośnik ciepła.

Aqua Systemy mają na celu oferowanie produktu dającego maksimum korzyści użytkownikowi przy założeniu optymalnej oszczędności energii oraz prostocie działania i obsługi. Innowacją tego rozwiązania jest to, iż w przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań z płynem niezamarzającym, nośnikiem energii między kolektorami słonecznymi a zbiornikiem ciepłej wody i instalacją grzewczą jest „czysta” woda.

Woda idealny nośnik ciepła.

Dotychczas systemy solar do przygotowania ciepłej wody i częściowego ogrzewania, w Europie środkowej, w celu zapewnienia ochrony przed zamarzaniem, napełniane były mieszanką woda-glykol. W przeciwieństwie do tej mieszanki, woda jako nośnik ciepła wykazuje więcej zalet.
Obojętność chemiczna, odporność na wysokie temperatury, wysoka pojemność cieplna, niska lepkość, łatwa dostępność i niska cena stanowią tylko niektóre właściwości wykazujące przewagę “czystej wody” nad mieszanką glykolową.
Zalety te mogą być wykorzystane w systemach solar gdy system solar posiada zastosowane odpowiednie środki skutecznie chroniące go przed zamarzaniem.
Przede wszystkim może to zapewnić algorytm regulacyjny, który w mroźne noce, przesyła tylko tyle ciepła ile jest potrzebne do skutecznej ochrony przed zamarzaniem.
Przy tym samo rozumie się, że w tych systemach solar zastosowanie znajdują tylko kolektory o ekstremalnie niskich stratach ciepła. Wymagania te w idealny sposób spełniają kolektory wakum-rurowe CPC Paradigma.
Uwzględniając przy tym minimalne zużycie prądu w normalnej pracy solar, systemy te przewyższają energetycznie standardowe systemy solar.
Zastosowanie wody jako nośnika ciepła umożliwia teraz wintegrowanie w konwencjonalny układ grzewczy dotychczas oddzielnego obiegu solar.

Mniejsze koszty, lepsze wykorzystanie energii

Stosowanie AquaSystemów powoduje uproszczenie instalacji, oszczędność ilości stosowanych komponentów oraz wykorzystanie dotychczas nieprzystosowanych do pracy solar zbiorników ciepłej wody z jednym wymiennikiem w tym również leżących. Przy AquaSystemach zastosowane mogą być relatywnie mniejsze stosunki pojemności zbiornika do powierzchni czynnej kolektora.
Wystarczy stosunek ok. 40 litrów na m2 powierzchni czynnej. Pomimo to zalecane są trochę większe pojemności zbiorników, do 60 litrów na m2. Daje to możliwość stosowania zbiorników o mniejszych pojemnościach co podwyższa zarówno komfort ciepłej wody jak i też uzysk solar.
Możliwe jest również wspomaganie ogrzewania poprzez bezpośrednie wpięcie układu solar w instalację grzewczą co do tej pory nie było możliwe.
Również sam algorytm pracy układu sterującego pracą systemu solar został zmieniony tak aby zmniejszyć o połowę ilość godzin pracy pompy solar a co za tym idzie dodatkową oszczędność energii elektrycznej.

Porównanie układów

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej stosowanie AquaSystemów daje możliwość zmniejszenia pojemności zbiornika c.w.u. co powoduje lepsze wykorzystanie energii solar.
Można to przedstawić poprzez porównanie dwóch układów z kolektorem CPC 40 Allstar o powierzchni czynnej 4 m2.
Jeden z układów to konwencjonalny układ solar z zasobnikiem solarnym 320 l. pracującym na mieszance glykol-woda, drugi to AquaSystem z zasobnikiem 160 l.


Rozpoczęcie pomiaru godzina 9:00.
Układy posiadają taką samą ilość energii zmagazynowanej w zbiornikach.
Temperatura żądana c.w.u. 50 °C

Ilustracja

Godzina 11:00
Układy solar dostarczają 2 kWh energii
W układzie tradycyjnym mamy dużo letniej wody
a w układzie Aqua mniej lecz znacznie cieplejszej

Ilustracja

Godzina 11:00
Następuje pobór c.w.u. w ilości 33 l. ( 1,9 kWh )
W układzie tradycyjnym temperatura spada do 22 °C co powoduje konieczność dogrzania zbiornika i dostarczenia z kotła 1,3 kWh energii
W układzie Aqua temperatura nadal powyżej żądanej bez konieczności dogrzania

Ilustracja

Godzina 18:00
Układy solar dostarczają 6 kWh energii
W układzie tradycyjnym mamy dużo ciepłej wody
a w układzie Aqua mniej lecz gorącej

Ilustracja

Godzina 20:00
Następuje pobór c.w.u. w ilości 53 l. ( 3,7 kWh )
W układzie tradycyjnym temperatura spada do 40 °C co powoduje konieczność dogrzania zbiornika i dostarczenia z kotła 0,9 kWh energii
W układzie Aqua temperatura nadal powyżej żądanej bez konieczności dogrzania

Ilustracja

Godzina 8:00
Zbiorniki tracą przez izolację energię.
Układ tradycyjny 0,8 kWh, układ Aqua 1 kWh
W układzie tradycyjnym mamy 8,6 kWh energii zmagazynowanej jednak temperatura spadła do 40 °C co powoduje konieczność dogrzania zbiornika
W układzie Aqua temperatura nadal powyżej żądanej bez konieczności dogrzania mimo mniejszej ilości energii. Możliwy jeszcze pobór 25 l. o żądanej temperaturze 50 °C

Ilustracja

PorównaniePakiety solar - woda jako nośnik ciepła

Pakiety Allstar - są pakietami wakum-rurowymi dla małego gospodarstwa domowego dla potrzeb ciepłej wody użytkowej bez możliwości rozbudowy pola kolektora.
Występują w opcjach:
  • Pakiet Allstar ze zbiornikiem ciepłej wody Aqua 190
  • Pakiet Allstar ze zbiornikiem ciepłej wody Aqua 190 i kotłem Modula II 20 kW
  • Pakiet Allstar bez zbiornika c.w.u.
Pakiet solar Allstar 32, przewidziany jest dla 2 - 3 osobowego gospodarstwa, powierzchni brutto kolektora 3,5 m2
Pakiet solar Allstar 40, przewidziany jest dla 3 - 4 osobowego gospodarstwa, powierzchni brutto kolektora 4,4 m2
Pakiety Allstar występuje z zbiornikiem Aqua 190
Pakiet Allstar

Pakiety CPC Star azzurro - są pakietami wakum-rurowymi dla potrzeb ciepłej wody użytkowej i wspomagania ogrzewania (opcjonalnie) z możliwością rozbudowy pola powierzchni kolektorów.
Występują w opcjach:
  • Pakiet CPC Star azzurro ze zbiornikiem ciepłej wody Aqua
  • Pakiet CPC Star azzurro bez zbiornika c.w.u.
Pakiet 1 x CPC 21 Star azzurro/Aqua 290 przewidziany jest dla 2...4 osób, powierzchni brutto kolektora 3,9 m2
Pakiet 1 x CPC 45 Star azzurro/Aqua 390 przewidziany jest dla 3...5 osób, powierzchni brutto kolektora 4,9 m2
Pakiet 2 x CPC 14 Star azzurro/Aqua 390 przewidziany jest dla 3...5 osób, powierzchni brutto kolektorów 5,2 m2
Pakiet 2 x CPC 30 Star azzurro/Aqua 490 przewidziany jest dla 4...6 osób, powierzchni brutto kolektorów 6,6 m2
Pakiet 2 x CPC 21 Star azzurro/Aqua 490 przewidziany jest dla 5...8 osób, powierzchni brutto kolektora 7,8 m2
Pakiety CPC Star azzurro

Kombi Pakiety CPC Star azzurro/TITAN Aqua - są pakietami służącymi zarówno do przygotowania ciepłej wody jak i też do częściowego ogrzewania pomieszczeń.
  • Kombi Pakiety CPC Star azzurro/OPTIMA dla kotła Modula II lub kotła obcego
Pakiet 2 x CPC 21 Star azzurro/TITAN Aqua 400 przewidziany jest dla 2...4 osób, pow. brutto kolektora 7,8 m2
Pakiet 2 x CPC 45 Star azzurro/TITAN Aqua 600 przewidziany jest dla 4...5 osób, pow. brutto kolektora 9,8 m2
Pakiet 3 x CPC 21 Star azzurro/TITAN Aqua 600 przewidziany jest dla 5...6 osób, pow. brutto kolektora 11,7 m2
Pakiet 3 x CPC 45 Star azzurro/TITAN Aqua 850 przewidziany jest dla 6...8 osób, pow. brutto kolektora 14,7 m2
Pakiety CPC Star azzurro/OPTIMA

Kombi Pakiety CPC Star azzurro/OPTIMA Aqua - są pakietami służącymi zarówno do przygotowania ciepłej wody jak i też do częściowego ogrzewania pomieszczeń.
  • Kombi Pakiety CPC Star azzurro/OPTIMA dla kotła Modula II lub kotła obcego
Pakiet 2 x CPC 21 Star azzurro/OPTIMA Aqua 500 przewidziany jest dla 2...4 osób, pow. brutto kolektora 7,8 m2
Pakiet 2 x CPC 45 Star azzurro/OPTIMA Aqua 800 przewidziany jest dla 4...5 osób, pow. brutto kolektora 9,8 m2
Pakiet 3 x CPC 21 Star azzurro/OPTIMA Aqua 800 przewidziany jest dla 5...6 osób, pow. brutto kolektora 11,7 m2
Pakiet 3 x CPC 45 Star azzurro/OPTIMA Aqua 1000 przewidziany jest dla 6...8 osób, pow. brutto kolektora 14,7 m2
Pakiety CPC Star azzurro/OPTIMA


Aktualnie w ofercie

Promocja na klimatyzację

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, nabywasz prawo do rabatu.............NOWOCZESNE OGRZEWANIE SCIENNE

NOWOCZESNE OGRZEWANIE SCIENNE Utrzymanie komfortu cieplnego w pomieszczeniach jest podstawowym celem działania instalacji grzewczej.


Newsletter

Zostaw nam swój e-mail, aby otrzymywać nasz newsletter.


SOLAR, ul. Wawozowa 21 lok 47, 02-796 Warszawa, e-mail:
http://www.fruitysite.net
ogrzewanie ścienne - kolektory słoneczne Warszawa - klimatyzatory Warszawa - ogrzewanie ścienne